Regulatory temperatury - zastosowania

Regulator temperatury znajduje zastosowanie w:

  • sterowaniu piecami przemysłowymi,
  • w urządzeniach klimatyzacyjnych,
  • w suszarniach, w procesach suszenia materiałów ceramicznych i budowlanych,
  • w przetwórstwie tworzyw sztucznych, oraz innych procesach technologicznych,
  • w przemyśle spożywczym

Umożliwia odczyt cyfrowy wielkości zadanej i regulowanej w całym zakresie.

Regulatory temperatury do chłodzenia - Utrzymanie stałej temperatury w komorach chłodniczych, przechowalniach owoców lub warzyw, dojrzewalniach owoców, regulacja procesów wentylacji, zabezpieczenie przed nadmiernym spadkiem temperatury w procesach schładzania, regulacja procesów technologicznych i wymienników ciepła.

Regulatory temperatury do grzania - Utrzymanie stałej temperatury ogrzewanych pomieszczeń, regulacja systemów zabezpieczenia przed przemarzaniem gruntu, utrzymanie stałej temperatury procesów technologicznych, regulacja temperatury wymienników ciepła, oparzalników, sterylizatorów, suszarek, płyt grzejnych itp.

Uzupełnieniem oferty regulatorów temperatury są przekaźniki tyrystorowe w szerokim zakresie mocy od 1 do 90 A.

regulator temperatury regulator temperatury regulator temperatury